I1:013

(Kartakt i två delar:
I1:013 Kartbild
I1:014 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Arpöö vthi Listerby Sochn och
Medellsta Häradh

(Text på kartbilden:)
Berg och skogsbackar
Ene och biörkskogh    några ekar iblandh
Arpöön
Ene och biörkskogh gambla ekar iblandh
Arpöö gårdh
linda
Berkeskär
Smått ene
Arpöö kallf
Klimpen
Arpö sundh

Scala ulnarum