I1:014

(Kartakt i två delar:
I1:013 Kartbild Arpöö
I1:014 Text
)

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                        Åker        Engh
                                                                                                 Tunland  lass
    Arpöö ähr ett enstakat hemman, hafwer
A. Åker af mager sandmylla der ibland något ligger i linda
B. Eng af hårdwall något grof sällting iblandh.
    Vthmarken är tämblig bergot medh ene- och biork-
    skogh bewäxt med några ekar iblandh som gifwer
    nödtorfftigt gierdsle och wedbrandh, sampt muhlbete
    till nödtorfften. Arpö kalf och halfwa Liungskär
    ligga och här till som brukas till muhlbete
    hafwer och tämblig godt fiske.

        Åboen                                                              Mantahl
    Åke Persson Cronohemman förbytt till frellsse     3/8
    hafwer vthsäde och eng in alles till                                       2 1/4      6