I1:016

(Kartakt i flera delar:
I1:015 kartbild delvis dold av flik
I1:016 Hela kartbilden
I1:017 Text Hattetorp
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Hattetorp vthi Edsta Sochn
och Medellsta Häradh

(Text på kartbilden:)
Edsta byys egor möta på denna sydan
Lefwerlunda egor mötha
hage
Ekebacke
Ekebacke
Hattetorp
Små biörk och enemark
beteshage
Binga egor mötha på denne sydan

Scala ulnarum