I1:017

(Kartakt i flera delar:
I1:015 kartbild delvis dold av flik
I1:016 Hela kartbilden
I1:017 Text Hattetorp
)

5:

        Notarum Explicatio                                               Åker       Eng
                                                                                        Tunland   lass
    Hattetorp består af 3 hemman, hwars
A. Åker är af gruusjordh och lerblandat öhrjordh något
     sydländt, sampt lytet mojordh iblandh.
B. Engen är af hårdwall och skarp måssebottn, sampt
    lytet små starr ned uth medh becken.

    Vthmarken är myckit lyten hwar på dhe intet
    stoort kunna bruka sig till nytta; uthan måste
    på Edsta mark hafwa sitt muhlbete och iblandh
    skog till gierdsle och wedbrandh. Jntet fiske,
    qwarn eller andra lägenheeter finnas.

        Grannarna
1. Håkan Persson Skräddare Cronohemman som
    nu är förbytt till frellsse                            1/3                3           6
2. Pehr Jonsson Skatte Cronohemman          1/3               3           6
3. Håkan Pehrsson dito hemman                    ½                4 1/4     8  
                                                         Summa 1 1/6           10 1/4    20 

NotaBene är ännu wydare befunnit i lyckan wed gården 2 ½ skepland optagit
                blyr altså in alles som nu i bruk är 3 5/12 tunnland utsäde