I1:018

(Kartakt i två delar:
I1:018 Kartbild
I1:019 Text Jordsberga
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Jordsberga byy vthi Jordsberga Sochn
och Medellsta Häradh

(Text på kartbilden:)
Skunkenbergs egor mötha
Ormanstorps egor mötha här
Tiustorps egor mötha här
Wästra vthmarken
Jordsberga kyrka
Östra vthmarken
Prästegården
Jordsberga byy
Klåckargården
Diurtorps egor mötha på denna sydhan

Scala ulnarum