I1:019

(Kartakt i två delar:
I1:018 Kartbild
I1:019 Text Jordsberga
)

6:

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                            Åker      Eng
                                                                                                     tunland  Lass
    Jordsberga by består af 4 hemman medh Prestegården
    som hafwer sina egor till skifftes med dhe andra 3 gårdarna
    och hafwa fölliande egor. Nembligen
A. Åker af grof sandmylla och sandig leerjordh
B. Eng af mestedeelen starr och en deel skarp hårdwall.

    Vthmarken den Wästra, är fuller något wydh, men af skarp
    enemarck och lytet biörkskogh medh berg och skärf tämblig
    magert muhlbete. Den östra vthmarken ligger i fälle medh
    Ryy och Tiustorp, och består mestedelen af enemark,
    medh lytet små biörk till nödtorfftigt gierdzle och
    knapp wedbrandh. Öster om siön är lytet bookskogh
    doch intet till nytta; Jntet fiske Jngen qwarn eller
    andra lägenheeter.

    Grannarna
1. Swen Persson Cronohemman förbytt till frellsse    2/3
    hafwer vthsäde och engh till                                                   6        10
2. Måns Ollsson dito hemman                                    3/4           8 ½    11 ½
3. Matts Mattsson Dito hemman                                 2/3           6        8 ½
4. Prästegården hafwer in alles                                                    5 ½           
                                                                        Summa