I1:022

(Kartakt inskannad i tre delar:
I1:020 Text Norre Möllery
I1:021 Kartbild delvis dold av uppvikt flik
I1:022 Hela kartbilden
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Norre Möllery vthi Jordsberga
Sochn och Medelsta Häradh

Wärmansnäs egor mötha
Gunnetorps egor gräntza här
Bookskoogh
Södra sidden
Gunnetorps qvarn
Wångs egor stöta intill på denna sydan
Gamble Hammaren
Bookskogh
beteshage
Norre Möllery gårdh
biörklundh
kålhage
Beteshage
Små ahl och biörkskough
Qvarn till Möllery
Södre Möllery giärde
Södre Möllery
Enemark
Skunkenbergs egor mötha
Sågtorp
Billatorp
Ursell hagen
Skunkenbergs egor (mötha)

alnar
Scala ulnarum