I1:026

(Kartakt i tre delar:
I1:024 Kartbild delvis dold av invikt flik
I1:025 Hela kartbilden
I1:026 Text Esketorp
)

8:

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                           Åker       Engh
                                                                                                    tunland  lass
    Esketorp är ett enstakat hemman hwar till lyda fölliande
                   lägenheeter Nembligen
A. Åker af sand- och leermylla medh någon sandjordh, jämwähl
    mager och grund öhrjordh full med steenklapper.
B. Eng af swag, måssig, och tun hårdwalld.

    Vthmarken består af nödtorfftigt muhlbete, och skogh
    till knapp gierdzle eller qwarnställe finnes här till.
    Fiske, qwarn eller qwarnställe finnes här till.1

        Åboen
    Nills Larsson och Olof Andersson, Crono-
    som nu är förbytt till frelssehemman                2/3
    hafwer vthsäde och engh till                                                    6 ½        9

_________________________________________
1) Här fattas troligen intet