I1:028

(Kartakt i två delar
I1:28 Text
I1:29 Kartbild
)

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                     Åker       Engh
                                                                                              tunland  lass
    Tolseboa består af ett enstakat hemman och hafwer
A. Åker af ganska mager sandhiordh.
B. Engh af hårdwall och hallfparten staar.

    Vthmarken är tämblig wydh och består af tall- och något
    ekskogh iblandh, som till nödtorfftigt gierdzlefång brukas.
    Ahl och biörkskog till wedbrandh, sampt muhlbete till
    nödtorfften, elliest är och tämblig bookskogh till skafwell
    när sådanna åhr infalla, sampt timberskog till huusbehof,
    något fiske medh näät och sättiegarn, sampt miälar
    och 8 katzeståndh i kringliggande små siööar, der till och
    en sqwallteqwarn. En humblegård om 6 marker i humbla.

        Åboer
    Per Månsson, Swen Larsson och Påhl Mattsson
    brukat detta Cronohemman, som nu är för-
    bytt till frellssehemman                        2/3
    hafwa vthsäde och eng till                                                    5        18