I1:029

(Kartakt i två delar
I1:28 Text
I1:29 Kartbild
)

(Rubrik uppe t.h.:)
Geometrisk Charta vthaf Tollseboa vthi Jordsberga
Sochn och Medellsta Häradh

(Text på kartbilden:)
Linnes egor möta
Grimmegölsmåla egor och vthmark gräntzar här
Stensiömåla skogh möter
Eek och tallskogh medh några bookar iblandh
Biörkgölen
Mestedeelen Tallskoogh
Hallsiön
Långsiögiöl
Husgölen
Långsiön
Tallskogh    lytet ek iblandh
Röans egor mötha
Måseflyet
Gammalstorps egor mötha
Mestedeelen Liunghmark
Tolsboagölen
Tolsboa
Qwarn
Gåsemarswyken
kalfhage
Siön Sännen
Bookhullt
backar
Höne wyken
Lomgölswyken
Gunnetorps egor gräntza på denne sydan emoth

alnar
Scala ulnarum

Lister-siöön
Mestedeelen bookhullt    sombligstedes någon ahlskogh iblandh
Lommegölen
Abborgölen
Lister Siöön
Arfwedstorps egor
Swerdswyken
Wärmansnäs egor möta
Hängebrånen