I1:031

(Kartakt i två delar:
I1:031 Kartbild Tiustorp
I1:032 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Tiustorp vthi Jordsberga Sochn
och Medelsta Häradh

(Text på kartbilden:)
Skunkenbergs egor möta
Åstorps engh
Esketorps egor mötha
Ormanstorps egor mötha
Skogsbacke
Skogsbacke
Skarp enebackar
Beteshage
Ryys egor taga wedh
Tiustorp
Vthmarken
Jordsberga byys egor gräntza här emoth

Scala ulnarum