I1:032

(Kartakt i två delar:
I1:031 Kartbild Tiustorp
I1:032 Text
)

10:

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                        Åker        Engh
                                                                                                  tunland   lass
    Tiustorp består af ett enstakat hemman
    hwar till fölliande lägenheeter lyda.
A. Åker en deel af leermylla och mojordh sandblandat dhet
    öfrige mager sandjordh.
B. Eng i Wästra gierdet af godh hårdwall wedh åhn, i Söder-
    gierdet små måsseng, i Östergärdet skarp måssengh.
    Kärräng af groof starr öster i vthmarken.
C. Ähr enn kallfhage till gården.
D. Vthmarken är ringa och består mest af enebackar,
    doch brukas där något till fälles medh Jordsberga
    byy, så att dhe kunna hafwa muhlbethe, gierdzle-
    fång och wedbrandh, någorlunda effter nödtorfften.
    Lägenheeter finnes här till inga fleera.

        Åboen
    Anders Holgersson Cronohemman som nu
    ähr förbytt till frellssehemman                2/3
    Hafwer vthsäde och engh in alles till                                 7 5/6        11 ½