I1:033

(Kartakt i två delar:
I1:033 Text Wång
I1:034 Kartbild
)

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                                Åker      Engh
                                                                                                          tunland  lass
    Wångs byy beståår af 9 hemman, hwar af ett ähr
    eenstakat, hwilka hafwa fölliande lägenheeter.
A. Åkeren till Stoora Byyn är af medellmåttigh sandmylla, och half-
    parten af temmelig mager sandh jordh.
B. Åkeren till dhen enstakade gården är af jordblandat sandmylla.
C. Engen så i gierdet som i hagerna, är merendelen af hårdwall
    och något starr iblandh.
D. Engen till dhen enstakade gården är halfparten hårdwall och
    halfparten staarr.

    Vthmarken är af små ahl och biörk /: till nödtorfftigh wed-
    brandh :/ och mäst medh eneskog bewäxt, till nödtorfftigt gerdsle-
    fångh. Och nordast i marken finnes någon bookskog till
    lytet skafwell, doch intet som förslår. Een sqwalteqwarn
    som dhe 7 wästra gårdarna äre deelachtige uthi. Een
    humblegårdh af 6 marker till hwardera gården. Jngen
    timberskogh, fiske eller andra lägenheeter.

        Grannarna                                                            Mantal
1. Enkian Johanna Larssons Cronohemman                    2/3
    som nu är förbytt till frellse och hafwer                                     8 1/6        10 ½
2. Swen Hansson och Måns Holgersson Dito hemman   2/3         6 21/24     8 ½
3. Olof Persson och Swen Nillsson Dito                          2/3         7 2/3         9 ½
4. Sigge Larsson och Olof Holgersson, Dito                    2/3         7 3/4         9
5. Jons Clemetsson i Östergården Dito                             2/3         7 13/24     8 ½ 
6. Hans Holgersson och Holger Hansson Dito                  2/3        7 1/4         9
7. Truls Jönsson och Clemmet Jönsson Dito                     2/3        7 7/12       10
8. Swen Månsson och Anders Olsson Dito                       2/3        7 3/4         11 ½
9. Jöns Trulsson och Håkan Biörnsson beboo dhen
     enstakade gården, och ähr Dito hemman                     2/3         7 1/4        11       
                                                                           Summa    6           67 5/6       86 ½