I1:034

(Kartakt i två delar:
I1:033 Text Wång
I1:034 Kartbild
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Wångh uthi Jordsberga sochn och
Medellsta Häradh.

(Text på kartbilden:)
Gunnetorps egor mötha på denne sydan
Föllsiön
Ellerslätt
Jemsunda egor möta här
Bookhult
Wång squalte qwarn
Möllery egor möta häär
Små ahl och biörkeskogh    med    eeneskogh    iblandh
Små ahl och biörkeskogh medh    eeneskogh iblandh
Lyatorps egor mötha här
Bogsiöö källa
Åstorps egor taga här emooth
Humblegård
Stoora Wångh
öde
Östra Wång
Skunkenbergs eller Åstorps gärde möther häär

Scala Ulnarum