I1:036

(Baksida av kartakt I1:037 och I1:038, sidnumrering:)
12