I1:037

(Kartakt inskannad i flera delar:
I1:036 Baksida av kartakt I1:037 och I1:038:
I1:037 Text Stensiömåla
I1:038 Kartbild
)

            Notarum Explicatio
Nota                                                                                       Åker      Engh
                                                                                               tunland  lass
    Stensiömåla ähr enstakat hemman hwartill finnes
A. Åker af sandhjordh tämblig stenig och rösigh.
B. Eng af skarp måsswalld, och der till myckit stenigh
    och swår att berga, sampt lytet kiärengh iblandh.

    Vthmarken af tallskog medh några ekar iblandh
    till nödtorfftigt gierdzlefångh, sampt ahl- och biörk-
    skog till wedbrandh, något timberskog till huusbehof,
    Fiske någorlunda nödtorfftigt.
    En sqwallteqwarn som kan gåå medh högsta floden.

        Åboen
    Måns Persson warit Cronohemman som
    nu är förbytt till frellssehemman        ½
    Hafwer vthsäde och engh till                                                5 ½        10 ½