I1:038

(Kartakt inskannad i flera delar:
I1:036 Baksida av kartakt I1:037 och I1:038:
I1:037 Text Stensiömåla
I1:038 Kartbild
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Stensiömåla vthi Jordsberga Sochn och Medellsta Häradh

(Text på kartbilden:)
Jordsiön
Hallesmåla egor möta
Linnes egor mötha här
Sunds-Gölerne
Små tallskogh
Grimmegols-måla egor möta
Jordsry egor möta
Tallskogh medh några ekar jblandh
Tolsboa vthmark möter här
Mölliary egor och vthmark tager wedh på denna sydan
Små tallskogh lytet ekskogh jblandh
Tallbackar
Kalfhage
Ahl och biörkskogh jblandh
Stensiömåla Gölen
Stensiömåle
qvarn
Grimme kärret
Slättmark
Små eek och b ookskogh
Gammalstorps egor gräntza emoth
Mölliasiöön

alnar
Scala Ulnarum

författad år 1688
    af
Petter Gädda