I1:044

(Kartakt inskannad i flera delar:
I1:043 Kartbild delvis dold av en uppvikt flik
I1:044 Kartbild
Wärmansnäs
I1:045 Text)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Wärmansnäs vthi Jordsberga
    Sochn och Medellsta Häradh

(Text på kartbilden:)
Listersiön
Tollsboa egor mötha
Eknäs
Swerdswyken
gambla dammen
Långnäset
Siöändan
kalfhage
Alwyken
Hänge-brånen
Arfweds-torps egor på denne
Wärmansnäs
Gunnetorps egor möta här
Små Bookskogh lytet biörk och eneskogh iblandh
Något bookhullt
Nya dammen
Möllery egor möta

alnar
Scala ulnarum