I1:046

(Kartakt inskannad i två delar:
I1:046 Kartbild Kantery
I1:047 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Kantery vthi Jordsberga Sochn
och Medelsta Häradh

(Text på kartbilden:)
Booköö egor mötha här
Kyhletrångh
Pensary egor möta
Bookskogh
Bokegölen
Små Bookskogh
Arfweds-torps egor gräntza här
Abbor Gölen
Kantery Gölen
Kantery
Werpery egor mötha
Ene och biörkebackar
Gedd-gölen
Mestedelen enemark
Allmänningh möter

alnar
Scala ulnarum