I1:047

(Kartakt inskannad i två delar:
I1:046 Kartbild Kantery
I1:047 Text
)

15:

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                       Åker      Engh
                                                                                                 tunland  lass
    Kantery är enstakat hemman, hafwer
A. Åker af grund öhr och sandhjordh full medh röör och
    steenklappor.
B. Engh en deel emellan backar och renar af hårdwall
    och en deel starr engh.

    Vthmarken består af godt muhlbete, skogh till
    gierdzle och wedbrandh effter nödtorfften af een och book
    Ringa skafwel för bookskogens små wäxt, aske-
    bränne sammaledes, intet fiske för gölarnas diup-
    heet och orena äfwiebottn skull.

        Åboen
    Lars Nillsson och Abram Steensson Crono
    Men nu förbytt till frellssehemman        1/3
    Hafwer vthsäde och engh till                                                 3        7