I1:048

Register uppå föregående Chartor och tillbytte
            Hemman                          Folio
Charta af Salltängh                        1                   
Charta af Allmöö                           2                                               
Charta af Wagnöö                          3
Charta af Arpöö                             4
Charta af Hattetorp                        5
Charta af Hiortzberga                    6
Charta af Möllerydh                      7 
Charta af Esketorp                         8
Charta af Tållseboo                        9
Charta af Tiustorp                          10
Charta af Wångh                            11
Charta af Stenssmåhla                    12
Charta af Dagtorp                           13
Charta af Wermansnääs                  14 
Charta af Kanterydh                       15