I1:050

(Kartakt inskannad i två delar:
I1:050 Kartbild Dufwerum
I1:051 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Dufwerum vtj Jämbgiö Sochn och
Östra Häradh

(Text på kartbilden:)
Vthmarken
Elles egor möta här
Dufwerum
Jämbgiö byys egor möta
Stora Landswägen
Hammarby egor gräntza

alnar
Scala ulnarum