I1:053

(Kartakt inskannad i tre delar:
I1:052 Kartbild delvis dold av invikt flik
I1:053 Hela kartbilden
I1:054 Text Hammarby
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Hammarby
vthi Jämbgiö Sochn och Östra Häradh

(Text på kartbilden:)
Stoora Landswägen
Jämbiö byys    egor möta
Präst Engen
Hammarby och Binga vtmark på denna sydan
Dufwerums egor möta
Norre Hammarby
Wallby egor i Ramdala Sochn möta
Wallby kiärr
Engegiärdet
Binga gierde möter
Södre Engegierdet
Binga och Hallrums egor mötha här
Abby egor grä[n]tza här
Hammarby-Wyken

alnar
Scala Ulnarum