I1:057

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Rosendahl vthi Ramdala Sochn
och Östra Häradh

                Notarum Explicatio
Littera                                                                                Åker      Eng
                                                                                           tunland  lass
    Rosendahl ähr enstakat hemman. Dess
A. Åker består af leerblandat mojordh, som-
    bligstädes något sydländt.
B. Engen är af hårdwall med skarp måssebottn och ringa /widd/
C. Vthmarken som dem närmast ligger, är myckit
    bergot, derföre deras boskap går klööf om klööf
    med dhe andra byarna der om kring, på fälles
    marken, hwarest dhe hafwa nödtorfftigt muhl-
    bete, doch något aflägse: Skog till nödtorfftigt
    gierdzle och wedbrandh; Elliest ingen tim-
    berskog, fiske, qwarnställe, eller andra
    lägenheeter.
    Detta hemmanet är gammalt frellsse 2/3
    Nu förbytt till Cronan, hwarpå åboen
    Mårten Larsson, hafwer utj vthsäde
    och engh till                                                                7 1/7        5                                                   

(Text på kartbilden:)
Wynberga egor möta
Wallby engshage möter
Små eneskog
Vthmarken
Wallby egor gräntza på denna sydan
Rosendahl

alnar
Scala ulnarum