I1:059

(I1:059 Kartbild Häitorp
I1:060 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Häitorp vthi Ramdala Sochn och
Östra Häradh

(Text på kartbilden:)
Prästegårdens egor möta här
Säby egor möta
Säby egor
Häjtorp

alnar
Scala ulnarum