I1:062

(Kartakt i tre delar:
I1:061 Kartbild dold av invikt sida
I1:062 Kartbild Stubbetorp
I1:063 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Stubbetorp j Lösen Sochn
och Östra Häradh

(Text på kartbilden:)
Kropps egor mötha
Byyns vthmark
Lösens egor möta här emoth
Stubbetorp
Gummes giärde är här beläget
Öllgersiöö egor taga wedh på denna sydan

alnar
Scala Ulnarum