I1:069

(Kartakt inskannad i tre delar:
I1:068 Kartbild dold av invikt sida
I1:069 Uppvikt kartbild

I1:070 Text Wydeqwarn)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Wydeqwarn vthi Rödby Sochn
och Östra Häradh

(Text på kartbilden:)

Biörsmåla egor gräntza här
Stubbelyckes egor möta
Killiasiön
Wyde- qwarn
Beteshage
Ahl och biörkskogh    ågot eneskog    iblandh
Brommemåla egor i Augrum Sochn gräntza här
Werman siön
Öjasiö egor
Beteshage
Steengiölen
Hökemåla egor mötha
Mörtöns egor möta
Åsiön
Kättelsmåla egor mötha

alnar
Scala Ulnarum