I1:070

(Kartakt inskannad i tre delar:
I1:068 Kartbild dold av invikt sida
I1:069 Uppvikt kartbild

I1:070 Text Wydeqwarn)

24

                Notarum Explicatio
Notae                                                                               Åker      Engh
                                                                                        tunland  lass
    Wydeqwarn består af ett enstakat
    hemman, som beboos af twenne åbor
    hwillka hafwa flött med sina huus något
    åthskillt, som på Chartan vthwyses; och
A. hafwa åker af grundh öhrjord med steenklappur
B. Engen består mestedeelen af starr doch
    lytet hårdwall iblandh ekebackarna, hafwa
    och en starrengh op i skogen.

    Vthmarken består af berg och små skogh
    till nödtorfftigt wedbrandh och gierdzlefångh
    men föga till muhlbete, uthan öster om
    Lillån på Brommemåhla mark i Augrum  
    Sochn.
    Trenne qwarnar lyda och här till, som
    kunna gåå mest heela åhret.
    Finnes och twenne små humble gårdar till
    3 á 4 skeppor om åhret.
    Något åhlfiske hafwa dhe och i Stoor åån.

        Åboen
1. Mårten Pehrsson } warit gamalt frellssehemman 2/3
2. Pehr Nillsson      }
    förbytt till Cronan, och hafwa vth-
    säde och eng tillhoopa in alles                                        4 ½      10