I1:071

(Kartakt i två delar:
I1:071 Kartbild Stubbelycke
I1:072 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Stubbelycke vthi Rödby Sochn och
Östra Häradh

(Text på kartbilden:)
Biörsmåla egor gräntza
Gagnekulla egor mötha här
Stubbelycke
Små eneskogh något ahl och biörk iblandh
Lillöön
Wydeqwarns egor taga wedh
Killia siön
Brommemåla skog moter

alnar
Scala ulnarum