I1:072

(Kartakt i två delar:
I1:071 Kartbild Stubbelycke
I1:072 Text
)

25:

            Notarum Explicatio
Notae                                                                          Åker      Eng
                                                                                   tunland  lass 
     Stubbelycke består af ett enstakat hemman
A. Hwars åker är af öhrjordh myckit stenigh
B. Engen af hårdwall blandh ekeskogen sampt
    lytet starr uthmedh åhn.

    Vppå dhess vthmark finnes skogt1 till
    gierdzle och wedbrandh effter nödtorfften ; Men
    skarpt muhlbete; hwarföre deras booskap meste-
    deelen drifwer vth till Brommemåhla vthmark
    i Augrum Sochn som der in till gräntzar.
    En sqwalltqwarn i Stoora åhn hörer här
    till, som intet uthan när högsta floden är
    kan gå för dess låga fall skull.
    J samma åå fångas och något lytet åhl.

        Åboen
    Sone Håkansson gamalt frellssehemman    5/8
    Nu förbytt till Cronan och hafwer                              4       5  

________________________________
1) Egentligen skogh