I1:073

(Kartakt i två delar:
I1:073 Kartbild Täfwetorp
I1:074 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Täfwetorp vthi Nättraby Sochn och
Medelsta Häradh

(Text på kartbilden:)
Buatorps egor gräntza här
Skillinge och Bierby vthmark tager wedh på denna sydan
Små ahl och biörkskogh    medh någon eneskog iblandh
Täfwetorp
Kalfhage
Agdatorps egor mötha

alnar
Scala Ulnarum