I1:074

(Kartakt i två delar:
I1:073 Kartbild Täfwetorp
I1:074 Text
)

26:

            Notarum Explicatio
Notae                                                                            Åker      Engh
                                                                                     tunland  lass
    Täfwetorp ähr enstakat hemman
A. Hwars åker ähr en deel af gruus och öhr-
    jordh med myckin steen och röör iblandh
    dhet öfrige är mästedeelen sydländig rödmylla
B. Engen är en deel af hård wall medh
    måssebottn och en deel star och sydländig
    kärrengh.
C. Vthmarken är ringa och der till myckit
    stenig och bergot, doch någorlunda muhl-
    bete, sampt skog till gierdzle och wed-
    brandh jämwähl en lyten kalfhage.
    Timberskogh, fiske eller andra lä-
    gen heeter finnes intet.

        Åboer
    Enkian hustrun Sisla Per Larssons } gamalt
    och sonen Lars Pehrsson                }
    frellsse, förbytt till Cronohemman            ½
    Hafwa vthsäde och engh. Nembligen                    4 5/8      9