I1:076

(Kartakt skannad i tre delar:
I1:075 Kartbild dold av uppvikt kartdel
I1:076 Hela kartbilden
I1:077 Text)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Bommerstorp vthi Runneby Sochn
och Medelsta Häradh

(Text på kartbilden:)
Nääs i Hoby Sochn och Bräkna Hä-radh möter
Kättorps och Söörby skogh gräntzar på denna sydan
Nääs siöön
Bommerstorp
Betes-hagar
Siöorps egor mötha
Ene och biörkeskogh
hagar
Runneby stads egor taga wedh på denne sydan

alnar
Scala ulnarum

(I nedre marginalen:)
Numero 27