I1:077

(Kartakt skannad i tre delar:
I1:075 Kartbild dold av uppvikt kartdel
I1:076 Hela kartbilden
I1:077 Text
)

27.

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                Åker       Eng
                                                                                          tunland  lass
    Bommerstorp består af 3 hemman,
    hwillka hafwa fölliande lägenheeter
A. Åker af leerjordh tämlig sydländig och torkas
    något seent, der till en deel lerblandat örjordh.
B. Engh är mestedelen af medelmåttig, och en deel
    grof star, och lytet hårdwall i backarna.
C. Vthmarken bestående af ene- och biörkskogh
    till nödtorfftigt gierdzle och wedbrandh, sampt
    muhlbete effter nödtorfften, jämwähl enn
    beteshage till hwar grannen i byyn.
    Hafwa och lägenheet till fiske i Nääs siöön
    men få dher sällan någon fisk, effter där
     är merendehlen gallstrandh.

        Grannarna
1. Swen Månsson gammalt frellssehemman        3/8
    nu till Konglig Mayestät och Cronan förbytt                3 2/3        7
2. Pehr Swensson Skattehemman                        3/8         4 5/12      8
3. Hans Gisesson Dito hemman                           3/8        3 2/3         8
                                                             Summa    1 1/8     11 3/4       23

    Dheras engshagar och åkerlyckor äro i sielfwa
    Summan inräcknadhe.