I1:078

(Kartakt i två delar:
I1:078 Kartbild
I1:079 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Bohlbroo vthi Runneby Sochn och
Medelsta Häradh

(Text på kartbilden:)
Runneby stadz egor mötha här
Risatorps egor mötha
måse beteshage
Små biörk och eneskogh
Rönninge egor gräntza
Bohlbroo
Giölen
Bussatorps egor möta här

alnar
Scala ulnarum