I1:084

(Kartakt i två delar:
I1:084 Kartbild
I1:085 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Dönhullt vthi Hoby Sochn och
Bräkna Häradh

(Text på kartbilden:)
Jellmsa gierde gräntzar
Rödby egor mötha
Källa
Dönhullt
Ekebackar
Små biörskog
Enebackar
Swenstorp egor mötha

alnar
Scala ulnarum