I1:085

(Kartakt i två delar:
I1:084 Kartbild
I1:085 Text
)

31:

            Notarum Explicatio
Nota                                                                            Åker       Eng
                                                                                    tunland  lass
    Dönhullt ähr enstakat hemman, hafwer
A. Åker mestedelen af grundh öhrjordh och en deel
    leerblandat mulljordh.
B. Engen i gierdet af skarp hårdwall och måssebottn i-
    blandh ekebackarna, sampt en lyten kärrängh C1

    Vthmarken hafwa dhe till fälles medh Swenstorp
    beståendes af enebackar och måssar. Deriblandh
    finnes lytet ahl och biörk till wedbrandh, item några
    bookar, doch intet som förslår till skafwell, nödh-
    torfftigt muhlbete doch något aflägse, ingen
    timberskog eller fiske.
    Här till är och 2 stycken sqwalltqwarnar som
    mäst heela åhret kunna gåå.

        Åboen
    Pehr Ollson gammalt frellsehemman    2/3
    förbytt till Konglig Mayestätt och Cronan
    hafwer vthsäde och engh till                                        10      4 ½ 

_______________________________________
1)  Numero överstruket, och ersatt med C