I1:086

(Kartakt i två delar:
I1:086 Kartbild Swenstorp
I1:087 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Swenstorp vthi Hoby Sochn
och Bräkna Häradh

(Text på kartbilden:)
Jellmsa giärde möther
Dönhullts egor mötha här
Bergh och ekebackar
Tokary giärde möther
måsar
Skogsbygdens kyrkewägh
Enebackar
Swenstorp
Beteshage
Skarp beteshage till byn
Hoby egor mötha här
Efwery gräntsar

alnar
Scala Ulnarum