I1:089

(Kartakt i två delar:
I1:089 Kartbild
I1:090 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Lilla Silpinge j Hooby Sochn
och Bräkna Häradh

(Text på kartbilden:)
Eneskogh
Lilla Sillpinge
Stora Silpinge gierde möther
Möllnäs egor gräntza
Numero 3
Numero 2
Tobborps egor mötha

alnar
Scala Ulnarum