I1:090

(Kartakt i två delar:
I1:089 Kartbild
I1:090 Text
)

34:

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                    Åker      Engh
                                                                                             tunland   lass
    Lilla Sillpinge består af 3 hemman ; dhess
A. Åker är af grund leermylla och mojordh
B. Engen är af måssebottn och med små lindeskogh myckit
    bewäxt, sampt något starrengh.

    Vthmarken hafwa dhe till fälles medh Ryy
    hwarest finnes lytet skafwelskogh af eke och små tim-
    berskogh af furu, som doch mestedelen ähr vthhuggit
    sampt gierdsleskogh och wedbrandh, och muhlbete
    till nödtorfften. Hafwa och hwar sina beteshagar.
    Sqwallteqwarn till Numero 1 och qwarnställe till Numero 2.
    Flere herligheeter finnes intet här till.

        Grannarna
1. Anders Jeppesson Skattehemman till Cronan        ½
    hafwer vthsäde och engh till                                                6          5 ½
2. Erich Christiansson Cronohemman                        ½          4 5/6    6
3. Olof Pehrsson gammalt frellsse och nu
    förbytt till Cronohemman                                       ½
    Hafwer vthsäde och engh till                                               4 1/6    4 ½
                                                                  Summa    1 5/8       15        16