I1:091

(Kartakt i två delar:
I1:091 Kartakt
I1:092 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Efwery vthi Hoby
Sochn och Bräkna Häradh

(Text på kartbilden:)
Törnery egor mötha
Jellmsta egor mötha
Bökelången
Bokeskogh
Tokary egor gräntza här in till
Diurtorps egor vthi Åryy Sochn gräntza på denne sydan
Små eneskogh något små ahl och biörkskogh iblandh
Mestedehlen små enemark Jblandh bergen medh något ahl och biörkskogh
Swenstorps giärde möter
Efwery Qwarnar
Mölleskogs giärde möther
Byasiön
Efwery
Hoby giärde möther här
Fuglasiön
Små eneskogh    medh små biörk- ahlskogh jblandh
Några hagar till byyn
Landswägen emellan Carlshambe och Carlscrona
Sunnerbo
Gruusbacke
Morkiuke gierde möther
Kullåkra egor mötha här

alnar
Scala Ulnarum