I1:093

(Kartakt i två delar:
I1:093 Kartbild
I1:094 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Rödby j Hoby Sochn och
Bräkna Häradh

(Text på kartbilden:)
Tarops egor mötha
Lillegierde möther
En och biörkskogh
Vthmarken
(Delvis dold text i högra kanten, men nämns i texten på I1:094 som:)
Öas[iön]
Jellmsa egor gräntza på denna sydan
Eek och biörkskogh
Rödby
Eneskogh något biörk iblandh
källa
Dönhullts egor möta här

alnar
Scala Ulnarum