I1:096

(Kartakt i två delar:
I1:096 Kartbild Häggetorp
I1:097 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Häggetorp vthi Ronnebyy Sochn och Medelsta Häradh
Författad 1689 af Petter Gedda

(Text på kartbilden:)
Werpery egor
Werpery broo
Hasselstadh egor
Calleberga egor mötha häär
Bookhult
Brekebergh
Brante- Fors
Bokhullt
Klintewadh
Hasselstadh och Sweenstorps egor mötha häär
Stoor-steen
Slätt liungmark
Eneskog medh biörkeskog
Berkekär
Slätt och skarpen liungmark iblandh
Kalleberga byy
Dufwedahl
Eena och biörkeskogh
Kalleberga-broo
Kalleberga qwarn
Wästre måse
Häggetorp
Flysan
Swenstorpa måhles hage
Calleberga vthmark möther häär
Sörby enge-gerde möther på denne sydan
Diupafors
Boreqvarn
Häggetorps qwarn
Diupadahl

Scala Ulnarum