I1:098

(Kartakt i två delar:
I1:098 Kartbild
I1:099 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Törnery vthi Ååryy Sochn och Brekna Häradh

(Text på kartbilden:)
Törnery
Tokarps egor mötha här
Gunnerstorps och Mersums egor mötha häär

Scala Ulnarum