I1:099

(Kartakt i två delar:
I1:098 Kartbild
I1:099 Text
)

39 :

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                           Åker        Engh
                                                                                                     tuneland   lass
    Törnery byy beståår aff 6 hemman
A. Dess åker är mäst af temmelig godh leermylla, men uthi
    lyckorna något öhrblandat.
B. Engen merendelen af skarp hårdwall och måsebottn, och
    een dhel af små stagg något bättre uth wedh åån.

    Vthmarken sträcker sigh temligh widt omkringh till åthskil-
    lige insiöögar, dher iblandh Ölsiön ähr dhen förnämbsta,   
    ähr temmeligen berget, dåch bewäxt af åthskilligh slags skog,
    som ähr bokeskogh till skafwell; sampt något timber-
    skogh af furu, men förtyden myckit uth huggen för
    Båtsmans huusen skull; Elliest är dher rundelig skogh
    till gerdsle och wedebrandh; sampt godt muhlbete, emel-
    lan bergen; fiske kan intet wähl brukas för dess af-
    lägenheet skull.
    Dhet eena hemmanet Numero 6: är ett gammalt frelsehemman    2/3
    Förbytt till Konglig Mayestät och Cronan

        Dess åboo
6. Jöns Nilsson, hafwer uthsädhe sampt engh till                        8 ½        9: