I2:003

(Insida pärm till jordebok I2. Senare text:)
Jemförd med Registret och Jordeboken.
Stockholm den 19 mars 1823    af Gustaf Rudolf Lagerstråle