I2:005 Register

Register uppå effterfölliande Chartor
        och beskrifningar

Stora Wåmbåsa By                    Folio 1    Medelstad Härad    Förkjärla Sochn
Ett hemman utj Hussaby By          -    2    Lister Härad           Mälby Sochn
2:ne hemman utj Hörby By           -    3            -                            -
Ett hemman utj Yssanne by           -    4            -                      Ysane.
Sambäck (Sandbäck)1                   -    5            -                       Gammalstorp
Hiortabråne. (Jortabråna)           -    6    Bräkne Härad         Assarum     
Ett hemman utj Efwary By            -    7            -                      Hooby Sochn
Askeboda f  O                                -    8    Medelstad Härad   Runneby 
Ett hemman utj Hammarby By      -    9    Östra Härad            Jämjö Sochn


________________________
1) Senare anteckning