KrA Lappmarken:1a


(Kopia av Tresk karta från 1642, se KrA Lappmarken:2a)