Kungslena:1


(Rubrik:) Wartoffta häradh    Hwarffz giäldh.    Lehna sochn.


                     Geometrisch
            affritning och calculation
                         vppå
dhen högwälborne herres här Fredrich Stenbockz ???
frijherreskap Konungz lehna medh thes vnder-
liggande egor och lägenheeter, rätta quantiteet
                    och qualiteet.


        Notarum Explicatio                                  Norre-   Söder-  Gunne-    Höö    
                                                                             giärdit    giärdit    tårps        laaß
                                                                             vtßäde   vtßäde   giärde,
                                                                                                        vtßade
       Vthsäde till heela Konungz lehna by wthi         tunnor   tunnotunnor                             Fäm skiäppor räcknade
                        alla 3 giärden                422 4/5         A           B           C                                   på ett tunne landh,
1.  Booszgården såår vthi sine 3 enskiylte giärden   25 2/5     18 1/5       20        180                    tuå stackar
                                                                                                                                } 210        räcknade på
                                       Höö j Roothygget                                                       30                     eett laaß.
2.   Stompnen                                                           8            8         8 2/5        60
3.   Smedzgården                                                    4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
4.   Backagården                                                    4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
5.   Graffuagården                                                   4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
6.   Larsz j Graffuagården                                        4 1/5       4 3/5      3 3/5        50       
7.   Lidz gården                                                       4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
8.   Jon Erichsons gård                                            4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
9.   Biörn Oluffsons gård                                         4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
10. Grönegatan                                                       4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
11. Pär Andersons gård                                          4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
12. Suen Oloffz gård                                               4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
13. Biörn Arffuesons gård                                       4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
14. Larsz Jönsons gård                                           4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
15. Marbo gården                                                  4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
16. Anders j Marbo gården                                     4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
17. Suen Jonsons gård                                            4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
18. Biorn Jonsons gård                                           4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
19. Oloff Suensons gård                                         4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
20. Breedegården                                                   4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
21. Pär Jonsons gård                                              4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
22. Kåckagårrden                                                  4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
23. Jon Håkensons gård                                         4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
24. Enkians gård                                                    4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
25. Brunsz gården                                                  4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
26. Larsz Giötharsons gård                                     4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
27. Maria Nilsa gård                                               4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
28. Suen Biörnsons gård                                         4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
29. Södergården                                                     4 1/5       4 3/5      3 3/5        50
                                                Summan                146 4/5   150 2/5   125 3/5
30. Een almänningz åker vthi Söder giärdit, doch sååß              1

31. Briszmestorp, hemman                  1
                  Ränter smör                    7 pund
                                            giärdet    D  6 3/5 
                Vtsäde j          {   giärdet    E   9 3/5   29 3/5                                      70
                                            giärdet    F  10
      Een eenßädes åker, signerad litra  G  3 2/5

32. Biörstorp, hemman                       <.>
                  Ränter smör                    <.> pund
                    Wtsäde alz                                    2 1/5                                        20

33. Smedztårpet, ett nybygge, hemman  <.>  [pund]
                  Ränter smör                    <.> pund

34. Råbäck, hemman                       <.>
                  Ränter smör                    <.> pund
                    Wtsäde alz                                    1                                             10

35. Såågh och schualte quarnar.

36. Torszboo, hemman                    <.>
                  Ränter smör                    <.> pund
                    Wtsäde alz                                    3/5                                           6

37. Suen Biörnsons tårp, ett nybygge, hemman   <.>


      Affmätit och calculerat anno 1642.1
      Renoverat och describerat på nyt
      jgen anno 1650 aff
            Nilß Erichßon


(Karttext:)

Scala ulnarum.
Brante bärget
Här möter Stora Dahala egor. Skogh och wthmark.
Kiäldran
Deeglefåar
Wäder quarnan.
Sijrinß åhßeen
Här möter Tiyffuetorpa egor.
Här möter Hösteena egor
Skiön walz engh
Storßkulla ägor.
Brismestårpa engh
Wthmarck
Betes haghe
Stombnens engh
Orygdh eengh full medh små skoogh.
Wthwald, bärande engh
Booszgårdens engh.
Noor, Wäster, Öster, Söder
Gunnillatårpa egor möta
Liunghmoo och onyttig marck
Broledz lacus
Onyttig måse
Trägården
Moraasz.
Kafflåsa egor.
Onyttig måse.
Roothygget, höö 30 laß.
Onyttigh moorasz
Gunnillatårpa egor
Helwetes kiäär
Sanck eng
Betes hage
Lehnbo bärgitt.
Trolle lacus
Dybothen
Backe
Engh
Långe lacus
Diupe lacus
Betes hage
Fröö enghen.
Betes hage
Barne lacus
Törßtårpa egor möta
Mölne lacus
Koohagen
Här möter Huarffz åker och engz giärde
Onyttigh måse
Här möter Öffuertorpa egor
Här möter Huarffz egor och skough
Torszbo engh
Törßtårpa egor möta
Här möter Fåredallz bärget
Trehörningen

1 Härefter en rad med troligen två ord som är oläsliga p.g.a. skada i papperet