Lönnarp:1-2


                                                          Vtsäde      Höö
Notarum Explicatio                        tunnor       laaß

Löndarph, säthes gårdh
                Ränter smör       6 pund    
                  giärdit  A    7 4/5
                  giärdit  B    1 4/5
                  giärdit  C    2 3/10
Vtsäde j  { wreten  D    1/2        }        20 3/10                  
                  giärdit   E    1 1/2
                  giärdit   F    3 7/10
                  giärdit G, H 2 4/5
               Höö                                                      35

Jttem, Slätterydz hage, noterat fol. 31, höö            45
Eenßäde och trädeß joordh medh
    öhr och myket stenigh åker.
    Humble gårdz stänge        1000
         Fiske watn godt.
Skogh till timber nötorfftigh
          Giärzle, suedie och bränne-
          mark godher
               Mulebete godt.   

(Karttext:)

Här möter gårdzens hääst hage.
Stenig hård walz eng med eek och biörke skoogh
Betes hage medh gran och biörke skogh
Kalfuaredz egor möta
Hård walz engh.
Maa engh
Betes hage
Onyttig måse
Ladhe gården
Löneren lacus.
Herrgård
Maa engh
Maa
Gran backe
Noor, Wäster, Söder, Öster.
Hård walz eng.